Plán VO

Plán verejného obstarávania na rok 2015

Názov a sídlo verejného obstarávateľa:  Materská škola, Školská 160/3, 076 43  Čierna nad Tisou

Por.č.

Predmet zákazky /PZ/

Identifikácia podľa CPV

Predpokladaná hodnota zákazky

s DPH

Predpokladaný termín zákazky

Druh zákazky

(NL, PL,

§9 ods 9)

Zdroj financovania

1.

Výpočtová technika

30200000-1

850 €

05/2015

§9 ods 9

Príspevok na výchovu MŠVVaŠ SR

2.

Projektor

30121420-3

820 €

05/2015

§9 ods 9

Príspevok na výchovu MŠVVaŠ SR

3.

Učebné a didaktické pomôcky

39162200-7

1 150 €

r. 2015

§9 ods 9

Príspevok na výchovu MŠVVaŠ SR

4.

Hračky

37520000-9

570 €

r. 2015

§9 ods 9

Príspevok na výchovu MŠVVaŠ SR

5.

Skladačky

37523000-0

210 €

r. 2015

§9 ods 9

Príspevok na výchovu MŠVVaŠ SR

3.

Čistiace potreby

39830000-9

300 €

r. 2015

§9 ods 9

Rozpočet MŠ-podielové dane

4.

Kancelárske potreby

30192000-1

300 €

r. 2015

§9 ods 9

Rozpočet MŠ-podielové dane

5.

Pracovné odevy

18110000-3

200 €

09/2015

§9 ods 9

Rozpočet MŠ-podielové dane

6.

Revízie, kontroly

71632000-7

400 €

10/2015

§9 ods 9

Rozpočet MŠ-podielové dane

7.

Stavebné materiály

44111000-0

245 €

r. 2015

§9 ods 9

Rozpočet MŠ-podielové dane

 

Schválila: Eleonóra Kovácsová, riaditeľka MŠ                            

Novinky

Kontakt

  • Materská škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria