Oznam - prerušená prevádzka

 

 

  

 

 

Oznámenie (neprítomnosť dieťaťa) v MŠ  !!!!!

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní  5 a viac po sebe nasledujúcich dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Tlačivo: 

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_15.8.2022.pdf

Myslí na budúcnosť! TRIEĎ a RECYKLUJ

                                                                                    

 

Zapojte sa s nami do environmentálneho projektu "RECYKLOHRY", zbierajte:

 - drobný elektrooadpad (žehlička, fén, kulma, elektronická hračka, starý mobil, rádio, kamera,....)

 - batérie

 - použité tonery, kazety 

Spolu pomôžme životnému prostrediu!!!

Piatok 31. 5. 2024

Statistics

Počet návštev: 493229

Kontakt

 • Materská škola - Óvoda
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489
Motto

" Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať."

                            (J. A. Komenský)                                                                                                                                     

 • Riaditeľstvo Materskej školy - Óvoda oznamuje rodičom, že dňa 29. mája 2024 (streda) o 10,00 hod. nás navštívi SMEJLINKA, ktorá pripraví pre deti fantasticky program!

  Dňa 30. mája 2024 je pripravaný pre detí ďalší bohatý deň, ktorý organizuje mesto Čierna nad Tisou na parkovisku ZŠsVJS Čierna nad Tisou pri príležitosti Dňa detí (kolotoč, nafukovací hrad, policajti, hasiči,...).

  Týždeň ukončíme športovým dňom dňa 31.5.2024 na školskom dvore MŠ.

  Všetkým deťom prajeme bohatý zážitok.

 • Riaditeľstvo Materskej školy - Óvoda Vám oznamuje, že dňa 7. júna 2024 (piatok) nebude prevádzka v MŠ so súhlasom zriaďovateľa z dôvodu absolvovania povinného vzdelávania zamestnancov MŠ. Prevádzka MŠ bude dňa 10. júna 2024 (pondelok).

  Za pochopenie ďakujeme.

  ÉRTESÍTÉS

  A Tiszacsernyői Óvoda igazgatósága értesíti a Szülőket, hogy a fenntartó beleegyezésével az óvoda 2024. június 7.-én nem űzemel. Az óvoda 2024 június 10.-én (hétfő) kezdi újra működését.

 • Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že na základe VZN mesta Čierna nad Tisou č. 1/2024 sa mení výška stravy pre dieťa v MŠ od 1. apríla 2024.

  Informácie: https://www.ciernanadtisou.sk/zverejnovanie/vzn/vzn_1-2024.pdf

 • Milé mamičky, babičky, druhá májová nedeľa patrí vždy našim mamám. Z tejto príležitosti Vás chceme milé mamky, babky pozvať na náš slávnostný program, ktorý sa uskutoční v dňoch:

  Trieda - Mókus - 10. mája 2024 o 12.15 hod.

  Trieda - Psíčkovia - 13. mája 2024 o 15.15 hod.

  Trieda - Mačičky - 14. mája 2024 o 15.15 hod.

  Trieda - Zajkovia - 16. mája 2024 o 15.15 hod.

  Tešíme sa na Vás!!!

 • MATERSKÁ ŠKOLA-ÓVODA v ČIERNEJ NAD TISOU

  Vás srdečne pozýva na

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

  dňa: 22.5.2024

  čas: od 9:30 do 11:30 hod.

  TEŠÍME SA NA VÁS!!!

 • V rámci témy "Deň zeme" nás navštívi prenosné planetárium s témou "Rozprávka o kvapkách a dúha pre najmenších" dňa 29.04.2024 o 9,30 hod. Bude to realizované ako zážitkové učenie - ASTRO SHOW.

  Vstupné hradí materská škola.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola - Óvoda
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489

Fotogaléria