Oznam - prerušená prevádzka

  

 

  

 

Oznámenie (neprítomnosť dieťaťa) v MŠ  !!!!!

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Tlačivo: 

Vyhlasenie_zak._zastupcu_17.5.2021.docx

Myslí na budúcnosť! TRIEĎ a RECYKLUJ

                                                                                    

 

Zapojte sa s nami do environmentálneho projektu "RECYKLOHRY", zbierajte:

 - drobný elektrooadpad (žehlička, fén, kulma, elektronická hračka, starý mobil, rádio, kamera,....)

 - batérie

 - použité tonery, kazety 

Spolu pomôžme životnému prostrediu!!!

Nedeľa 13. 6. 2021

Statistics

Počet návštev: 352680

Kontakt

 • Materská škola
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489
Motto

" Deťom treba venovať najväčšiu starostlivosť, lebo sú najcennejším darom a klenotom, ktorý sa nedá s ničím porovnať."

                            (J. A. Komenský)                                                                                                                                     

 • Zákonný zástupca je povinný po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladať písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  Aktualizované vyhlásenie nájdete tu: Vyhlasenie_zak._zastupcu_17.5.2021.docx​​​​​​​

 • Vážení rodičia,

  Dovoľte nám poďakovať sa aj touto cestou všetkým tým, ktorí podporili našu škôlku s 2 % zo svojich daní. Z Vašich príspevkov plánujeme kúpiť didaktické a učebné pomôcky na ich rozvoj, vytvoriť pre Vaše deti kvalitné podmienky na vzdelávanie, príjemné prostredie.

  Ďakujeme.

 • Riaditeľstvo Materskej školy oznamuje rodičom, že dňa 10. mája 2021 o 8,30 hod. príde fotograf. Fotenie prebehne bez prítomnosti rodičov a za dodržania prísnych hygienickych opatrení. Každé dieťa bude odfotené a rodič rozhodne, či si fotky kúpi.

 • Vážení rodičia, zápis detí do MŠ na rok 2021/2022 bude prebiehať v elektronickej podobe od 3. mája 2021 do 20. mája 2021. Elektronickú prihlášku môžete vyplniť: TU.

  Žiadame Vás, aby ste údaje v prihláške vypĺňali na základe rodného listu dieťaťa, adresu trvalého bydliska na základe občianskeho preukazu! K vyplnenej elektronickej prihláške je nutné doložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa a lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

  Tlačivo o zdravotnom stave nájdete: Zdravotny_stav_dietata(1).docx.

 • Zákonný zástupca je povinný dňa 3.5.2021 (pondelok) predložiť pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti). Tlačivo si môžete vytlačiť: Vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti.docx.

  Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a nemá nariadené karanténne opatrenie. (Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti) Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489

Fotogaléria