Školské aktivity

     September                                                                              

 • Adaptačné obdobie pre deti
 • Aktivity na svetový deň ústneho zdravia (12.9.)

 

   Október                                         

 • Jesenná výstava ovocia a zeleniny
 • Týždeň ovocia - aktivity na svetový deň výživy (16.10.)

 

   November                                                                            

 • Deň materských škôl (4.11.) - spoločná aktivita - vyrezávanie z tekvíc s rodičmi

   December                                      

 • Mikuláš a Vianočné sviatky v MŠ

 

   Január                                                                                  

 • Environmentálny program – Pomôžme vtáčatám v zime

   Február                                                                                      

 • Fašiangový karneval s ujom Ľubom

 

   Marec                                                                                               

 • Mesiac knihy – návšteva školskej knižnice ZŠ
 • Divadelné predstavenie podľa ponuky
 • Literárna súťaž: Mám básničku na jazýčku 5-6 r. deti

   Apríl                                                                                                                                                                   

 • Jarné krásy – Veľká noc
 • Deň zeme - enviromentálny program
 • Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ
 • Beseda s učiteľkou 1. ročníka ZŠ pre rodičov 5-6 r. detí
 • Fotografovanie detí

 

   Máj                                                                                                       

 • Stavanie mája s rodičmi detí
 • Deň matiek – kultúrny program pre mamičky
 • Deň otvorených dverí - zápis do MŠ

   Jún                                                                                           

 • MDD - spoločné aktivity v rámci mesta
 • Evička nám ochorela
 • Detský koncert v spolupráci so ZUŠ
 • Rozlúčka predškolákov

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola - Óvoda
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489

Fotogaléria