Milí rodičia,

Každé dieťa musí mať:
-    odfotený zdravotný preukaz poistenca
-    pyžamo, posteľné prádlo
-    papuče
-    uterák s putkom
-    náhradné oblečenie (do skrinky)
-    zubnú kefku, zubnú pastu, pohárik


Oblečenie, obuv a osobné hygienické veci dieťaťa je nutné označiť.

Žiadame rodičov, aby deťom nedávali do škôlky žiadne sladkosti a hračky.


Milí rodičia,

pobyt Vášho dieťaťa v Materskej škole v Černej nad Tisou je pre Vás spojený aj s viacerými povinnosťami niečo zaplatiť alebo doniesť. Na tejto stránke by sme Vám chceli sprehľadniť všetky povinnosti a uľahčiť Vám tým ich plnenie.

Veríme, že tieto informácie budú pre Vás užitočné a srdečne Vám ďakujeme za pochopenie.


POVINNÉ PLATBY
1.    ZÁKONNÁ PLATBA

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy v zmysle § 28 ods.6, zákona 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní a na základe VZN č. 8/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou od 1.2.2020.

Suma: Výška príspevku je 10,00 €/ mesiac  

Spôsob platby: bezhotovostne - poštovou poukážkou alebo cez internetbanking na účet škôlky MŠ 

IBAN: SK33 5600 0000 0043 0631 1002.

Termín: vopred do 30. dňa v mesiaci

 

2.    PRÍSPEVKY ODSÚHLASENÉ RODIČOVSKÝM ZDRUŽENÍM

Rodičovské združenie na svojom zasadnutí schválilo príspevky:  

Sponzorský príspevok:

suma: 6 €/polrok (poplatok je  možné platiť  polročne 6 €, ročne 12 €),

spôsob platby:   v hotovosti – triednym učiteľkám

Termín: za I. polrok do 15. novembra, II. polrok do 15. februára

 Tento príspevok je určený výlučne pre Vaše deti, ktorý je účelovo viazaný na skvalitnenie materiálového zabezpečenia výchovno–vzdelávacieho procesu v materskej škole (divadlá, exkurzie, kúzelník, výtvarné potreby, edukačný materiál, didaktické pomôcky, zariadenie tried, spotrebný materiál a p.)

 

Poplatok ZRŠ:

suma: 7 €/polrok (poplatok je  možné platiť  polročne 7 €, ročne 14 €),

spôsob platby:   v hotovosti – triednym učiteľkám

Termín: za I. polrok do 15. novembra, II. polrok do 15. februára

Tento príspevok je určený výlučne pre Vaše deti, ktorého sa hradia balíčky na Adventné sviatky, a na hračky pod stromček, Deň detí, rozlúčka predškolákov.

 

 3.  POPLATKY ZA STRAVU
Suma a spôsob platby:    1,37 € za deň, bezhotovostne poštovou poukážkou alebo internetbankingom.
Termín:   vopred za nasledujúci mesiac

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola - Óvoda
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria