Rada školy

2016 - 2020

Rada školy pri Materskej škole, Školská 160/3 v Čiernej nad Tisou bola zriadená dňa 2. júna 2016 na štyri roky (2016-2020) v zmysle platnej legislatívy.

Členovia Rady školy:

Predseda:                                    Bc. Olivia Kovácsová (pedagogický zamestnanec)

Podpredseda:                              Ing. Iveta Szűcsová (nepedagogický zamestnanec)

Pedagogickí zamestnanci:         Magdaléna Czetőová (2016-2020), Bc. Csilla Tipcsáková (2020

Zástupcovia rodičov:                  Mgr. Katarína Brázdová (2018-2020)

                                                      Štefan Ballók (2018-2020)

                                                      Ing. Lucia Szapora Brázdová (2016-2018)

                                                      Ľudovít Kendi (2016-2018)

Zástupcovia zriaďovateľa:         Zuzana Nagyová (2018-2020)

                                                     Ján Kovács (2018-2020)

                                                      František Deák (2016-2018)

                                                      Tibor Mészároš (2016-2018)

   

 

Statut_rady_skoly.docx 

Vyrocna_sprava_RS_2017.docx                

Vyrocna_sprava_RS_2018.docx                              

Novinky

Kontakt

  • Materská škola - Óvoda
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria