PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Eleonóra Kovácsová Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule 12 61
Implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci školského vzdelávacieho programu 11
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Bc.Olívia Kovácsová Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10 66
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule 25
Alžbeta Vašková Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch 10 71
Implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci školského vzdelávacieho programu 11
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule 25
Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10


© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Materská škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria