PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Eleonóra Kovácsová Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8 91
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule 25
Implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci školského vzdelávacieho programu 11
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Bc.Olívia Kovácsová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 66
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule 25
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Alžbeta Vašková Učiť moderne, inovatívne, kreatívne 15 102
Využitie interpretácie výtvarného diela v edukačných procesoch 10
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Implementácia prvkov Montessori pedagogiky v rámci školského vzdelávacieho programu 11
Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule 25
Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v materskej škole 10
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Orientácia v priestore a priestorová predstavivosť v predprimárnom vzdelávaní 7
Výtvarné techniky a ich uplatnenie pri rozvoji tvorivosti v edukačnom procese 10


© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Materská škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria