• Časový harmonogram (19.4.2021 - 23.4.2021)

  Oznamujeme Vám, že na ďalší týždeň od 19.4.2021 do 23.4.2021 má zákonný zástupca  povinnosť vopred si rezervovať čas na príchod a odchod svojho dieťaťa.

  Rezervácia času: https://tinyurl.com/54ncsd8c

 • Čestné vyhlásenie

  Vážení rodičia negatívny antigénový test podľa platných legislatívnych predpisov nemôže byť starší ako 7 dní. MŠ bude žiadať predloženie negatívneho antigénového testu každý pondelok, ako aj vyplnené čestné vyhlásenie zákonných zástupcov.

  Tlačivo si môžete stiahnuť: Cestne_vyhlasenie_a_suhlas.docx​​​​​​​

 • Časový harmonogram príchodu a odchodu do MŠ

  Riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že otváranie MŠ od 12.4.2021 bude podmienené podľa časového harmonogramu príchodu a odchodu detí do MŠ. Zákonný zástupca je povinný vopred si rezervovať čas na príchod a odchod svojho dieťaťa.

  Rezervácia času: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhcMPMLKsoGEgo_UgTuBW78-Cfs59vDTIIPhP7yVaH2Zn31A/viewform?usp=sf_link.

   

 • Oznámenie k otvoreniu materskej školy

  Krízový štáb mesta Čierna nad Tisou  rozhodol prezenčnú prevádzku škôl a prevádzku školských zariadení na území mesta od 12.4.2021 obnoviť!

   

  Materská škola od 12.4.2021 obnovuje prezenčnú výučbu pre deti za určitých špecifických podmienok:

  1. V pondelok rodič/zákonný zástupca alebo iná sprevádzajúca osoba (starý rodič,..) prinesie dieťa do MŠ, pri vchode predloží negatívny antigénový test nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-u, čestné prehlásenie o stave dieťaťa, ktoré bude vopred pripravené, rodič len podpíše. Tlačivo bude u triednej učiteľky.

  2. Nástup detí do  materskej školy je v čase od 6:30 do 7:55 hod. Žiadame rodičov, aby čas dodržiavali podľa časového harmonogramu.

  3. Triedna učiteľka bude preberať deti pri vchode do svojej triedy. Rodičia povinne dodržiavajú dvojmetrové odstupy pred vchodom do budovy.

  4. Vstup do budovy je zakázaný bez určeného poradia a bez negatívneho testu. 

  5. Vážení rodičia negatívny antigénový test podľa platných legislatívnych predpisov nemôže byť starší ako 7 dní. MŠ bude žiadať predloženie negatívneho antigénového testu každý pondelok. Teda vždy každý pondelok budeme postupovať podľa bodu 1,  s tým že na čestné vyhlásenie, ktoré rodič odovzdal pri prvom nástupe dieťaťa za daný mesiac sa zaktualizuje dátum vykonania antigénového testu.

  6. V prípade, ak dieťa nastúpi neskôr z dôvodu choroby, pri nástupe do školy predkladá rodič čestné vyhlásenie a negatívny antigénový test. 

   

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Oznam!!!!

  Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Čiernej nad Tisou sa prevádzka MŠ do Veľkonočných sviatkov neobnoví.

 • Oznam

  Riaditeľstvo MŠ v Čiernej nad Tisou Vám oznamuje, že od 15.3.2021 sa prezenčná forma vyučovania neobnoví.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka

  Riaditeľstvo Základnej školy s VJS v Čiernej nad Tisou oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy bude prebiehať v elektronickej podobe do 30. apríla 2021. Rodičia majú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na hlavnej stránke školy: www.zscnt.edupage.org.

  Kto nemá prístup k internetu môže prísť zapísať dieťa do školy 26. apríla 2021 od 09:00 hod. do 14:00 hod. Rodič príde bez dieťaťa. So sebou si donesie rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Zápis sa uskutoční za dodržania prísnych hygienických pravidiel!

 • Oznam!

  Krízový štáb mesta Čierna nad Tisou na základe pretrvávajúcej negatívnej situácie rozhodol prezenčnú prevádzku škôl a prevádzku školských zariadení na území mesta v týždni od 8.3.2021 do 12.3.2021 neobnoviť. V rámci priatia tohto záveru boli analyzované informácie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, kde podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v hodnotení rizikových indikátorov za ostatných 7 resp. 14 dní pre okres Trebišov platí aj pre ďalšie obdobie tretí stupeň varovania (bordová farba), pričom pri hodnotení údajov incidencie ochorení (pozitívne výsledky RT PCR aj antigénových testov) za 7 dní aj za 14 dní sme až v úrovni štvrtého stupňa varovania (čierna farba). Z doposiaľ vyhodnotených údajov v okrese Trebišov bol záchyt britského variantu vírusu vo viac ako v polovici testovaných pozitívnych vzoriek. Prípady pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 za posledných 14 dní vo vekovej kategórii 65+ (seniori) tvoria 5% z celkového počtu. Berúc do úvahy výsledky realizovaného skríningového antigénového testovania na území mesta, kde boli v posledných kolách pozitívne identifikovaní jednotlivci aj u nižších ročníkov narodenia, ktorí majú previazanie na základné školy, resp. aj materskú školu ako aj faktu, že za posledných 14 dní bolo podľa informácií RUVZ na ochorenie COVID-19 pozitívne identifikovaných (RT PCR aj AG Test) spolu 91 osôb s trvalým pobytom na území mesta, s cieľom ochrany verejného zdravia a prevencie ďalšieho šírenia COVID 19 krízový štáb dospel k záveru, že otvorenie škôl a školských zariadení by predstavovalo zásadné epidemiologické riziko.

  Ďalší postup a prehodnotenie situácie na základe pokynov a stanovísk Sekcie krízového riadenia Okresného úradu Trebišov a Regionálneho úradu v Trebišove sa bude realizovať 11.3.2021.

  Materská škola zostáva zatvorená do 13.3.2021. Škola do 8.3.2021 prezenčnú výučbu neobnovuje.

 • 2 % dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

  Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

  Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

  Vyplnené vyhlásenie na poukázanie 2 % dane nájdete tu: vyhlasenie-o-poukazani-dane.pdf

 • Aktualizácia k otvoreniu MŠ

  Krízový štáb mesta Čierna nad Tisou na základe pretvrvávajúcej negatívnej situácie a na základe odporúčania Sekcie krizového riadenia Okresného úradu Trebišov a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, rozhodol prezenčnú prevádzku škôl a prevádzku školských zariadení na území mesta od 15.2.2021 neobnoviť. Ďalší postup a prehodnotenie situácie na základe pokynov a stanovísk Sekcie krizového riadenia Okresného úradu Trebišov a Regionálneho úradu v Trebišove sa bude realizovať 25.2.2021.

  Materská škola zostáva  zatvorená do 26.2.2021.

  Za pochopenie ďakujeme.

 • Oznámenie k otvoreniu MŠ

  Krízový štáb mesta Čierna nad Tisou na základe stanoviska Sekcie krizového riadenia Okresného úradu Trebišov a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove, vzhľadom na epidemilogickú situáciu, rozhodol prezenčnú prevádzku škôl a prevádzku školských zariadení na území mesta od 8.2.2021 neobnoviť. Ďalší postup a prehodnotenie situácie na základe pokynov a stanovísk Sekcie krizového riadenia Okresného úradu Trebišov a Regionálneho úradu v Trebišove sa bude realizovať 12.2.2021.

 • Podmienka návratu do škôl


 • Informácie

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom detí, že na budúci týždeň 9. alebo 10. februára 2021 sa otvorí MŠ. Riadiť sa budeme s upraveným COVID automatom.

  V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ bude potrebný negatívny test zamestnancov školy aj negatívny test zákonného zástupcu dieťaťa.

  Žiadame rodičov, ktorí nezaplatili školné poplatky za január, ktorý sa prenáša na február, aby tak urobili ešte tento týždeň.

 • Oznámenie

  Vzhľadom na zvýšené percento pozitivity v našej lokalite (výsledky víkendového skríningu) MŠ zostáva zatvorená do odvolania. O otvorení MŠ Vás budeme včas informovať. 

  Ďakujeme za pochopenie.

 • Informácia

  Vážení rodičia!

  Na základe uznesenia vlády SR zo dňa 17.1.2021 tento víkend prebehne testovanie na COVID -19 antigénovými testami, najlepšie v mieste Vášho bydliska. Žiadame Vás, aby ste sa zúčastnili tohto testovania, lebo len s preukázaním negatívneho testu osoby, ktoré sprevádza dieťa do MŠ, môže Vaše dieťa nastúpiť do MŠ.

  Otvorenie MŠ bude podmienené výsledkom vyhodnotenia v našom okrese. O ďalších krokoch ohľadom otvorenia Vás budeme informovať.

 • Oznámenie rodičom!!!!!!

  Riaditeľka materskej školy po prerokovaní so zriaďovateľom školy, oznamuje rodičom, že:

  1. Materská škola bude mať naďalej prerušenú dochádzku  až do 22. januára 2021.

  2. Plánované testovanie sa uskutoční v termíne, ktorý bude určený v zmysle pokynov kompetentných orgánov.

  3. 25.01.2021 by mal byť plánovaný nástup do školy - podľa harmonogramu ministerstva školstva.

  Dôvod:

  Vzhľadom na predlženie núdzového stavu vládou SR sa čaká na ďalšie jednoznačné pokyny od kompetentných orgánov- Vláda SR,  RÚVZ, MŠ VV a Š SR. Do tej doby bude materská škola uzavretá.

  Žiadame rodičov, aby priebežne sledovali webstránku školy ohľadom prípadných zmien.

 • Prevádzka v MŠ v roku 2021 !

  Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „lockdownu“ na území SR a z dôvodu zhoršenia zdravotnej situácie boli prijaté Ministerstvom školstva opatrenia aj ohľadom otvárania škôl.

  Od 11. januára 2021 sa materské školy môžu otvárať pre určenú kritickú infraštruktúru. Vykonal sa prieskum medzi pracujúcimi zákonnými zástupcami, tam sa ukázal  nízky počet prihlásených detí do MŠ na obdobie od 11.1.2021. Na základe toho sa zriaďovateľ rozhodol počkať s otvorením MŠ. Plánovaná obnovená prevádzka bude od 18.januára 2021 po testovaní zamestnancov MŠ ako aj zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý ho bude sprevádzať do MŠ.

  Rodičom je v prípade potreby vyplácaná pandemická OČR.

  O akýchkoľvek zmenách a doplňujúcich informáciách Vás budeme včas informovať.

  Prajeme Vám veľa zdravia a trpezlivosti v týchto ťažkých časoch.

 • Oznámenie - školné poplatky

  Riaditeľstvo MŠ oznamuje rodičom, že školné poplatky za január 2021 je potrebné uhradiť do 18. 12. 2020 (bezhotovostným prevodom - internetbankingom na účet MŠ alebo poštovou poukážkou), do poznámky uviesť meno dieťaťa.

 • Výsledky volieb do RŠ, ZRŠ

  Výsledková listina z volieb členov do Rady školy a ZRŠ  za zákonných zástupcov detí, konaných dňa 5.11.2020:

  Rada školy:

  1. Mgr. Helena Kádašiová               18 hlasov
  2. Mgr. Nikoletta Petriková                10 hlasov
  3. Nikoleta Takácsová                         8 hlasov

  ZRŠ:

  1. Gabriela Tipcsák                          16 hlasov
  2. PhDr. Júlia Paluščáková                14 hlasov
  3. Jarmila Tóthová                              6 hlasov

  V poradí prvý rodič s najvyšším počtom hlasov je zvolený do Rady školy a ZRŠ za zákonných zástupcov detí.

                                                                                                Eleonóra Kovácsová

                                                                                                Riaditeľka MŠ

 • Usmernenie MŠVVaŠ SR

  Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca neumiestňoval dieťa do materskej školy na najbližších 10 kalendárnych dní.

  Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára podľa § 1 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 15. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa alebo žiaka a informuje, či sa žiak zúčastní dištančného vzdelávania. Ak sa žiak dištančného vzdelávania nezúčastňuje, škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

  Celé znenie si môžete prečítať: TU.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola - Óvoda
  Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
 • +421 56 6350 489

Fotogaléria