Školské aktivity

     September                                                                              

  • Adaptačné obdobie pre deti
  • Aktivity na svetový deň ústneho zdravia

 

   Október                                         

  • Jesenná výstava ovocia a zeleniny
  • Týždeň ovocia - aktivity na svetový deň výživy

 

   November                                                                            

  • Deň materských škôl (4.11.)

   December                                      

  • Mikuláš a Vianočné sviatky v MŠ

 

   Január                                                                                  

  • Environmentálny program – Pomôžme vtáčatám v zime

   Február                                                                                      

  • Fašiangový karneval s ujom Ľubom

 

   Marec                                                                                               

  • Mesiac knihy – návšteva školskej knižnice ZŠ
  • Divadelné predstavenie Pinokio Divadlo Cililing
  • Literárna súťaž: Mám básničku na jazýčku 5-6 r. deti

   Apríl                                                                                                                                                                   

  • Jarné krásy – Veľká noc
  • Deň zeme - enviromentálny program
  • Beseda s učiteľkou 1. ročníka ZŠ pre rodičov 5-6 r. detí
  • Fotografovanie detí

 

   Máj                                                                                                       

  • Stavanie mája
  • Deň matiek – kultúrny program pre mamičky
  • Slávnostný zápis do 1. ročníka ZŠ
  • Deň otvorených dverí - zápis do MŠ

   Jún                                                                                           

  • MDD 
  • Evička nám ochorela
  • Detský koncert v spolupráci so ZUŠ
  • Rozlúčka predškolákov

 

Novinky

Kontakt

  • Materská škola
    Školská 160/3, 076 43 Čierna nad Tisou
  • +421 56 6350 489

Fotogaléria